Algemeen – Huisartsenpraktijk Betje Wolff – Den Haag
Rhynvis Feithlaan 29 2533 GA Den Haag Tel:070-3802868

Spoed

Uitsluitend bij een spoedgeval belt u 06 24 78 11 05 of belt u met uw huisarts en kiest u optie 1.

Buiten bovengenoemde tijden, 's-nachts, gedurende het weekend of feestdagen belt u in geval van spoed de huisartsenpost op telefoon nummer 070 346 96 69. In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112.

Header afbeelding

Algemeen

Praktijk:  M.N. Azizi, huisarts
Rhynvis Feithlaan 29
2533 GA Den Haag
Tel 070-3802868
Spoedgevallen 06 – 247 811 05

Openingstijden op werkdagen;  08.00 uur tot 17.00 uur
Gedurende avond/nacht/weekend en officiële feestdagen kunt u terecht bij

Huisartsenspoeddienst SMASH  tel 070-3469669

Maken van een afspraak

Bij voorkeur van 08.00 uur tot 12.00 uur.

Om uw en onze tijd zo efficiënt mogelijk in te kunnen delen, verzoeken wij u om van tevoren een afspraak te maken voor het spreekuur. Bij het maken van een afspraak kan de assistente u vragen naar de reden van uw bezoek. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en/of het spoedeisende karakter van uw klachten, want natuurlijk kunt u bij spoed direct op de praktijk terecht.

Overigens is de assistente net als uw huisarts verplicht vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. In voorkomende gevallen kan de assistente u ook telefonisch advies geven.

Telefonisch spreekuur

13:00-13:30 uur

Tijdens het telefonisch spreekuur beantwoordt de huisarts eenvoudige vragen. Dat is wel zo handig want u hoeft dan niet op het spreekuur te komen. Ook kan de huisarts u tijdens het telefonisch spreekuur informeren over uitslagen van verricht onderzoek. Indien het u niet schikt om tijdens het telefonisch spreekuur contact op te nemen, dan kunt u de assistente vragen of de huisarts u terug wil bellen.

Aanvraag huisbezoek

bij voorkeur van 08:00 uur tot 12:00 uur

Een huisbezoek is bedoeld voor patiënten die fysiek niet in staat zijn naar de praktijk te komen bv omdat ze te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been zijn. De assistente maakt voor u een afspraak in de agenda van de huisarts of zal u indien nodig direct doorverbinden met de huisarts.

Als het enigszins mogelijk is, dat u naar de praktijk komt, dan heeft dat de voorkeur. De behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn immers groter dan bij u thuis.

Aanvraag herhaalrecept

08.30 uur tot 12.00 uur

Indien u uw recepten bij de Betje Woff apotheek afhaalt, dan kunt u keuzemenu 3 kiezen. Zo wordt u rechtstreeks doorverbonden met de apotheek.

Een recept is geen herhaalrecept als u andere klachten heeft of wenst over te stappen op een ander medicijn. In dat geval moet u dat eerst overleggen met de huisarts, bijvoorbeeld tijdens het telefonisch spreekuur.

vaak gebruikt u hetzelfde medicijn voor een langere periode, bijvoorbeeld bij een chronische aandoening. Als uw medicijnen bijna op zijn, kunt u de assistente bellen voor een herhaalrecept. Indien u ‘s-morgens voor 10.30 uur belt, kunt u na 15.00 uur de medicijnen ophalen bij de apotheek.

Assistenspreekuur

Dinsdag en donderdag 11.00 uur tot 12.00 uur

Voor eenvoudige verrichtingen kunt u een afspraak maken voor het assistentenspreekuur. Te denken valt aan het verbinden van wonden, aanstippen van wratten, toedienen van injecties, uitspuiten van oren etc.

Indien u liever heeft dat een uitstrijkje door een vrouw wordt gedaan, kan zij dit voor u op haar spreekuur doen.

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl