Algemeen – Huisartsenpraktijk Betje Wolff – Den Haag
Rhijnvis Feithlaan 29 2533 GA Den Haag
Header afbeelding

Algemeen

Praktijk:  Drs. M.N. Azizi, huisarts
Rhijnvis Feithlaan 29
2533 GA Den Haag
Tel 070-3802868
Spoedgevallen 06 – 247 811 05

Openingstijden op werkdagen;  08.00 uur tot 17.00 uur
Gedurende avond/nacht/weekend en officiële feestdagen kunt u terecht bij

Huisartsenspoeddienst SMASH  tel 070-3469669

Maken van een afspraak

Bij voorkeur van 08.00 uur tot 12.00 uur.

Om uw en onze tijd zo efficiënt mogelijk in te kunnen delen, verzoeken wij u om van tevoren een afspraak te maken voor het spreekuur. Bij het maken van een afspraak kan de assistente u vragen naar de reden van uw bezoek. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en/of het spoedeisende karakter van uw klachten, want natuurlijk kunt u bij spoed direct op de praktijk terecht.

Overigens is de assistente net als uw huisarts verplicht vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. In voorkomende gevallen kan de assistente u ook telefonisch advies geven.

Telefonisch spreekuur

13:00-13:30 uur

Tijdens het telefonisch spreekuur beantwoordt de huisarts eenvoudige vragen. Dat is wel zo handig want u hoeft dan niet op het spreekuur te komen. Ook kan de huisarts u tijdens het telefonisch spreekuur informeren over uitslagen van verricht onderzoek. Indien het u niet schikt om tijdens het telefonisch spreekuur contact op te nemen, dan kunt u de assistente vragen of de huisarts u terug wil bellen.

Aanvraag huisbezoek

bij voorkeur van 08:00 uur tot 12:00 uur

Een huisbezoek is bedoeld voor patiënten die fysiek niet in staat zijn naar de praktijk te komen bv omdat ze te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been zijn. De assistente maakt voor u een afspraak in de agenda van de huisarts of zal u indien nodig direct doorverbinden met de huisarts.

Als het enigszins mogelijk is, dat u naar de praktijk komt, dan heeft dat de voorkeur. De behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn immers groter dan bij u thuis.

Aanvraag herhaalrecept

08.30 uur tot 12.00 uur

Indien u uw recepten bij de Betje Woff apotheek afhaalt, dan kunt u keuzemenu 3 kiezen. Zo wordt u rechtstreeks doorverbonden met de apotheek.

Een recept is geen herhaalrecept als u andere klachten heeft of wenst over te stappen op een ander medicijn. In dat geval moet u dat eerst overleggen met de huisarts, bijvoorbeeld tijdens het telefonisch spreekuur.

vaak gebruikt u hetzelfde medicijn voor een langere periode, bijvoorbeeld bij een chronische aandoening. Als uw medicijnen bijna op zijn, kunt u de assistente bellen voor een herhaalrecept. Indien u ‘s-morgens voor 10.30 uur belt, kunt u na 15.00 uur de medicijnen ophalen bij de apotheek.

Assistenspreekuur

Dinsdag en donderdag 11.00 uur tot 12.00 uur

Voor eenvoudige verrichtingen kunt u een afspraak maken voor het assistentenspreekuur. Te denken valt aan het verbinden van wonden, aanstippen van wratten, toedienen van injecties, uitspuiten van oren etc.

Indien u liever heeft dat een uitstrijkje door een vrouw wordt gedaan, kan zij dit voor u op haar spreekuur doen.