Algemeen – Huisartsenpraktijk Betje Wolff – Den Haag
Rhynvis Feithlaan 29 2533 GA Den Haag Tel:070-3802868

Spoed

Uitsluitend bij een spoedgeval belt u 06 24 78 11 05 of belt u met uw huisarts en kiest u optie 1.

Buiten bovengenoemde tijden, 's-nachts, gedurende het weekend of feestdagen belt u in geval van spoed de huisartsenpost op telefoon nummer 070 346 96 69. In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112.

Header afbeelding

Algemeen

Praktijk:  M.N.O. Al-Rushdy, huisarts

Rhynvis Feithlaan 29
2533 GA Den Haag
Tel: 070-3895161
Fax: 070- 8910180

Spoedgevallen

Gedurende werkdagen van 8:00-17:00 uur: belt u: 06 24 78 11 05 /  of  070- 3895161 en daarna kiest u nummer 1.

 Gedurende avond/weekend en feestdagen belt u in geval van  spoed huisartsendienst 070-3469669.

 In geval van levensbedreigende situatie kunt u ook 112 bellen.

Huisartsen praktijk Al-Rushdy is geaccrediteerd

De praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering.

 * In de praktijk werkt een (vrouwelijke) waarnemer

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen open van 08:00 tot 17:00

Bereikbaarheid

Op werkdagen van 08:00 tot 12:00
Middagpauze is van 12:00 tot 13:00.
In de middag van 13:00 tot 17:00.Tussen 15:00 – 17:00 is de assistenten beperkt aan de telefoon.
Gedurende avonduren, weekend en officiële feestdagen wendt u zich bij spoed gevallen tot de Huisartsenspoeddienst HADOKS  tel : 070-346 96 69

Maken van een afspraak

De huisartsen werken uitsluitend volgens afspraak, tussen 08:00 – 12:00 kunt u hiervoor bellen met de praktijk.

Bij het maken van een afspraak zal de assistenten u een aantal vragen stellen over uw klacht, dit om het aard van de urgentie beter te kunnen bepalen en het spreekuur soepel te laten lopen. Ze zijn daartoe opgeleid. Overigens zijn de assistenten net als uw huisarts verplicht vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. In voorkomende gevallen kan de assistenten u telefonisch advies geven.

Corona nieuws

Ook tijdens het coronacrisis naar de huisarts?
We zijn bereikbaar voor vragen of klachten waarover u zich ongerust maakt.
Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk?
Kom niet naar de praktijk, u kunt zelf contact opnemen met de GGD 0800-1202 voor een test.
U bent ouder dan 70 jaar of heeft u een chronische aandoening zoals astma, suikerziekte, of u voelt zich ernstig ziek bijvoorbeeld hoge koorts of kortademig?
Kom niet naar de praktijk, neem dan telefonisch contact op met de praktijk 070 – 389 51 61
In verband met het Coronavirus zijn we genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen. Dit is voor u en onze veiligheid en de besmettingsgevaar te beperken.
Kom niet zomaar naar de praktijk, dat mag alleen na telefonisch overleg, patienten die naar de praktijk komen is altijd na telefonisch overleg met de assistente of de huisarts.
in verband met het Coronavirus zijn we genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen. Dit is voor uw en onze veiligheid en ook om het besmettingsgevaar te beperken.

  • We geven geen hand;
  • Als u naar de praktijk komt draagt u een mondmasker;
  • Er mogen niet meer dan 3 patienten in de wachtkamer;
  • U komt alleen, of 1 ouder met kind;
  • We houden 1,5 meter afstand

Omdat er veel telefonisch wordt afgehandeld in deze periode is de wachttijd aan de telefoon langer, we vragen uw begrip hiervoor.
Heeft u geen klachten en wilt u informatie over het coronavirus, kijk dan op thuisarts.nl of de website van het RIVM.
Op de site van Rijksoverheid kunt u terecht voor meer informatie over reizen, werk, openbaar voer, etc.

Inzage mijn dossier

Het is mogelijk om uw medisch dossier online te bekijken. In uw medisch dossier staan onder andere het advies van de huisarts, uitslagen van onderzoeken en de medicijnen die u gebruikt.

U kunt zich op mijngezondheid.net aanmelden.

Klachten

Indien u een klacht heeft kunt u dat bespreken met de assistente of uw huisarts.

Heeft het gesprek met uw huisarts niet het gewenste resultaat opgeleverd? Dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris kan bemiddelen tussen u en uw huisarts om uw klacht op te lossen.

Onze Huisartsenpraktijk is aangesloten bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl).

Deze organisatie heeft een speciale folder over dit onderwerp uitgegeven, deze kunt u rechtstreeks downloaden als pdf.

Vakantie/ vrije dagen

Kerstvakantie 28 december tot en met 1 januari 2021

 Gedurende vakantieperiodes en vrije dagen belt u naar de praktijk en luister u het bandje zorgvuldig af.
Hier krijgt u te horen welke waarnemende arts u kan benaderen op werkdagen van 08:00 tot 17:00.
Gedurende avond/nacht/weekend belt u in geval van spoed huisartsendienst Hadoks  070- 346 96 69.

Privacy

Privacyreglement van onze praktijk (AVG).
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Klik hier om onze verklaring volledig in te zien.