Praktijkinfo – Huisartsenpraktijk Betje Wolff – Den Haag
Rhynvis Feithlaan 29 2533 GA Den Haag Tel:070-3802868

Spoed

Uitsluitend bij een spoedgeval belt u 06 24 78 11 05 of belt u met uw huisarts en kiest u optie 1.

Buiten bovengenoemde tijden, 's-nachts, gedurende het weekend of feestdagen belt u in geval van spoed de huisartsenpost op telefoon nummer 070 346 96 69. In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112.

Header afbeelding

Praktijkinfo

Terugbel spreekuur

Wenst u een arts telefonisch te spreken, bel de assistente voor 12:00 uur en geeft aan dat u een telefonsich afspraak wenst te maken. De assistente zal u ter allertijden vragen naar de reden van uw terugbel verzoek
Uw verzoek zal geplaatst worden op het terugbel spreekuur, aan het einde van de middag wordt u door een huisarts terug gebeld.
Terugbel spreekuur dient ter beantwoording van eenvoudige vragen, waarvoor u dan niet op het spreekuur hoeft te komen.
Ook wordt u tijdens het terugbel spreekuur door de huisarts geïnformeerd over uitslagen van verrichte onderzoeken.
Op dit moment in verband met het Covid-19 maatregen wordt er veel telefonisch afgehandeld. De terugbel spreekuur is drukker dan normaal.

Aanvraag huisbezoek

Heeft u een duidelijke reden waardoor u niet langs kan komen en wenst u een visite, bel de assistente voor 12:00 een vraag een visite aan.
Een huisbezoek is bedoeld voor mensen, die fysiek niet in staat zijn om naar de praktijk te komen bv omdat ze te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been zijn.
Bij het aanvraag van een visite zal de assistente u vragen naar de reden voor een visite en naar uw klachten.
Dit wordt gedaan om het aard van urgentie van uw visite te kunnen bepalen.
De assistente zal altijd met een arts overleggen over uw visite aanvraag en wordt aan u doorgegeven wanneer en hoelaat de arts bij u langs komt.
Als het enigszins mogelijk is, dat u naar de praktijk komt, heeft dat de voorkeur, omdat de behandelingsmogelijkheden in de praktijk groter zijn dan bij u thuis.

Assistentenspreekuur

Onze assistenten hebben hun eigen spreekuren. Zij verrichten handelingen waarvoor u niet naar de huisarts hoeft. De assistenten zijn hiervoor bevoegd.
Spreekuur is op afspraak elke dinsdag en woensdag middag van 15:00 – 16:00.
In verband met het Covid-19 maatregelen is de assistentespreekuur aangepast, bel voor meer informatie naar assistente.
U kunt bij de doktersassistenten spreekuur terecht voor:

  • wondbehandeling;
  • wratten aanstippen;
  • injecteren;
  • oren uitspuiten;
  • bloeddruk meten;
  • 24 uurs bloeddruk meting;
  • uitstrijkjes ( bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker);
  • hechtingen verwijderen;
  • ECG/hartflimpje

Bloedafname

In verband met het Covid-19 maatregelen is de prikpost gesloten tot nader orde.